• İMC Galvanizli Tel Aan. A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile yapılan faaliyetleri dikkatli, disiplinli, planlı, hatasız ve zamanında gerçekleştirmek,
 • Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek tel ve çivi imalat sektöründe öncü firma olmak,
 • Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak müşterilerimizin memnuniyetini sağlayarak güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek hepimizin en önemli görevidir.
 • İMC galvaniz tel san.tic.a.ş. olarak tüm faaliyetlerimizde çevrenin korunmasını ve doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak.
 • Çevre kirlenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri almak, hava, su, toprak kalitesinin korunması konusunda yönetim sistemini yasal gereklilikler doğrultusunda uygulamak.
 • Atık yönetiminde sıfır atık yönetim sistemiyle uyumlu olarak, atıkların kaynağında önlenmesini sağlamak, geri kazanılabilir, tehlikeli atık ve diğer atıkları en iyi şekilde yönetmek, atıkların uygun şekilde toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
 • Çevre ile ilgili standartlara, ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, ve yönetmenliklere uymak.
 • Tüm çalışanların katılımıyla çevre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirmek, sistem performansını geliştirmek, çevre hedeflerine ulaşmak çevre politikamızdır.
 • IMC Galvanizli Tel San. Tic. A.Ş. olarak uygulamakta olduğu ıs0 50001 enerji yönetim sistemini çerçevesinde;
 • Tüm üretim ve proseslerimizde enerjiyi verimli kullanmayı, enerji performansının iyileştirilmesi için uygun ürünler ve hizmet satın almayı ve enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımları desteklemeyi,
 • Enerji kullanımı yönünden belirgin etkisi olan faaliyet ve ekipmanları belirtmek ve gerekli tedbirleri almayı,
 • Enerji ile ilgili yasal şartlara uyumluluğu, ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile standartların gerektirdiklerini yerine getirmeyi,
 • Enerji için yeterli kaynağın sağlanmasını, enerji risklerini azaltmak için hedeflerin belirlenmesini ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesinin gözden geçirilmesini,
 • Enerji yönetim sisteminin performansının ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı,
 • Doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliği konusunda çalışanların ve toplumun bilincinin artırılması yönünde faaliyetlerimizi yönetim sistemlerimiz ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, örnek bir kuruluş olmak için gerekli tüm çalışmaları yapmayı taahhüt eder.
 • İMC Galvaniz Tel San. Tic. A.Ş. olarak tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımızı bilinçlendirerek işletmemizdeki olası risk ve tehlikelere karşı gerekli tedbirleri almak, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeye çalışmak,
 • İş güvenliği ile ilgili tüm faaliyetleri en iyi şekilde yaparak çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturmak,
 • iş güvenliği ile ilgili standartlara, ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, ve yönetmenliklere uymak
 • Tüm çalışanların katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürekli iyileştirmek, sistem performansını geliştirmek, isg hedeflerine ulaşmak iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.

Geniş Ürün Yelpazesi

Firmamız ürün yelpazesini sürekli genişleterek uluslararası standartlara uygun, kaliteden ödün vermeyen üretim ve güvenilir yönetim anlayışıyla hem yurtiçi hem yurtdışı pazarlarına hizmet vermeye devam etmektedir.
İMC GALVANİZLİ TEL SAN. TİC. A.Ş., iç piyasaya verdiği ürünlerin yanı sıra Orta Doğu başta olmak üzere birçok Afrika ülkesine ve Avrupa’ya ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamakta ve sürekli gelişimine devam etmektedir.

Ürün Kataluğumuzu İnceleyin

Ürün Kataloğu